Välkommen till den nya webbsidan för Hem och Skola i Pyttis


I vår skola verkar en Hem och Skola-förening eller föräldraförening för att stärka sammanhållningen i skolan. Hem och Skola arbetar för att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. Hem och Skola i Pyttis är medlem i Förbundet Hem och Skola sedan år 2010. Via förbundet erhåller vi olika förmåner, vi har tex. möjlighet att ansöka om stipendier för bokpaket och lägerskolor.


Vår förening är med åtminstone i följande aktiviteter under läsåret: julfestkaffe, julfestlotteri, skoldagen 5.10.
Med föräldraföreningens pengar bistår vi skolan på olika sätt som t.ex. att skaffa undervisningsmaterial som skolan inte har råd att köpa och donera en liten summa för stipendier på våravslutningen. Vi ansöker också om bidrag för tex. teaterbesök och bussresor från andra instanser, tex. Kulturfonden. Vi vill påpeka att alla pengar som kommer in via försäljning eller via medlemsavgifterna går till eleverna, ingen annanstans.


För att möjliggöra Hem och Skolas verksamhet har vi en medlemsavgift på 10 euro/familj. Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla för föreningen. Dessutom köper vi en gång/läsår xylitolpastiller åt alla elever. För dessa pastiller uppbär vi en avgift på 10 euro (betalas i samband med medlemsavgiften). Tidigare köpte kommunen pastillerna, men efter att anslagen minskat, slutade kommunen köpa dem för några år sedan.


Info för betalning av medlemsavgift + xylitolpastiller:
Mottagare: Hem och Skola i Pyttis rf.
Kontonr: FI26 5172 1620 0141 33
Summa: 20 euro / familj
Förfallodag: 30.11.2013
Meddelande: Medlemsavgift 2013-2014 och xylitolpastiller/NAMN


Hem och Skola i Pyttis har en styrelse (vald i oktober 2012) med 8 personer. Till styrelsen hör följande vårdnadshavare: Kirsi Mattila, Maria Sonntag, Johanna Niemimaa, Sippe Joas, Mira Tolsa, Anna Hjelm, Stina Falck och Nina Virta. Lärarnas representant i styrelsen är Harriet Sillanpää.


Föräldraföreningens årsmöte är tisdagen 8.10.2013 kl. 18.30 på skolan. Välkomna alla! Vi är i stort behov av att få nya föräldrar med i verksamheten så kom gärna med!


Föreningen har i höst registrerat en e-postadress för att kunna informera er elektroniskt om aktuella ärenden via adressen hemochskolaipyttis@gmail.com.

På skolans hemsidor finns det också en länkt till H o. S-hemsidor.


Hösthälsningar,


Kirsi Mattila, ordförande

Maria Sonntag, sekreterare

Johanna Niemimaa, kassör