Teaterresa till Svenska Teatern lö 9.11.2013 kl. 13.00


Hem och Skola frågade i maj ifall det fanns intresse för en teaterresa till Svenska Teatern och det fanns det! Av två givna datum fick 9.11. mera röster så det blev detta datum.
Djungelboken är en familjemusikal (mera info hittar ni på www.svenskateatern.fi). Musikalen rekommenderas för barn över 7 år eftersom föreställningen innehåller pyroteknik och ljuseffekter (stroboljus).
Hem och Skola betalar bussen och var och en betalar själv sin biljett. I brevet i maj stod det att biljetten kostar 18 e både för barn och vuxna, men tyvärr fick vi senare veta att detta inte går. Eftersom resan inte är ordnad av skolan måste vuxna betala 30e för sin biljett om det blir över 20 vuxna, annars 34e (och barnen alltså 18e).
Bindande anmälningar tas emot via e-post hemochskolaipyttis@gmail.com senast må 30.9.2013. Meddela hur många vuxna och hur många barn du anmäler (för beräknandet av priset).
Vi har reserverat 50 platser och platserna fylls i anmälningsordningen. Ifall ett barn kommer ensam (utan föräldrar) med på resan, ska det meddelas i samband med anmälningen vem som är ansvarig för barnet under resan.
Noggrannare tidtabell och betalningsanvisningar meddelas åt de anmälda. Ta tillräckligt med vägkost med, vi stannar inte nånstans på vägen och äter.


Teatterimatka Svenska Teaterniin la 9.11.2013 klo 13.00


Hem och Skola tiedusteli toukokuussa josko löytyisi kiinnostusta teatterimatkaa kohtaan ja sitähän löytyi! Kahdesta annetusta päivämäärästä 9.11. sai enemmän kannatusta.
Viidakkokirja on perhemusikaali (lisää tietoa osoitteesta www.svenskateatern.fi). Musikaalia suositellaan yli 7v. lapsille koska esitys sisältää pyrotekniikkaa ja valoefektejä (strobovaloja).
Hem och Skola maksaa bussin ja jokainen maksaa lippunsa itse. Toukokuun kirjeessä luki että lipun hinta on 18e sekä lapsille että aikuisille, mutta valitettavasti saimme myöhemmin tietää että tämä ei käy. Koska matka ei ole varsinaisesti koulun järjestämä, aikuisten lipun hinta on 30e jos aikuisia tulee yli 20, muuten 34e (ja lasten siis 18e).
Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen: hemochskolaipyttis@gmail.com viimeistään ma 30.9.2013. Ilmoita kuinka monta aikuista ja kuinka monta lasta osallistuu (maksun määritystä varten).
Olemme varanneet 50 paikkaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos lapsi osallistuu matkalle yksin (ilman vanhempia), on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä kuka on vastuussa lapsesta matkan aikana.
Tarkempi aikataulu ja maksuohjeet kerrotaan ilmoittautuneille. Ottakaa tarpeeksi eväitä mukaan, emme pysähdy minnekään matkalle syömään.